Previous slide
Next slide

ตั้งศาลพระภูมิต้องทำอย่างไร?

ตั้งศาลพระภูมิอย่างไร? ให้เฮงแล้วปัง

เพื่อให้เป็นศิริมงคลและมีความรุ่งเรือง ในชีวิตเป็นเรื่องที่คนไทยมีความนับถือกันมาอย่างช้านาน เพราะเดี๋ยวนี้อุบัติเหตุ ความอันตรายต่าง ๆ สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาขนาดอยู่ในบ้านบางทียังมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในบ้านเลย ดังนั้นการตั้ง “ศาลพระภูมิ” จึงเป็นสิ่งจำเป็นมาก ๆ สำหรับคนไทยและควรตั้งในตำแหน่งที่ถูกต้อง จะได้มีแต่ความสุข ความเจริญเข้าสู่บ้านของเรา วันนี้ศาลเมืองราช มีข้อมูล ความรู้ดี ๆ ในการจัดตั้งศาลพระภูมิมาแชร์ให้ดูกัน