Previous
Next

ชื่อรุ่น : ศาลพระพรหมโรมัน 14 นิ้ว

รหัสสินค้า : P12
ฐานล่างศาล : รัศมีกว้าง 95×95 ซม.
ความสูงทั้งหมด : 2.9
รองรับองค์ : 9-14 นิ้ว
รองรับฐานตั้ง : กว้าง 2.5×2.5 ม.

รายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถสั่งสีพื้นศาลได้ทุกสี

ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า

สินค้าที่เกี่ยวข้อง