Previous
Next

ชื่อรุ่น : ศาลพระพรหมโรมัน 16 นิ้ว

รหัสสินค้า : P13
ฐานล่างศาล : รัศมีกว้าง 1.10×1.10 ม.
ความสูงทั้งหมด : 3.1 ม.
รองรับองค์ : 12-16 นิ้ว
รองรับฐานตั้ง : กว้าง 2.5×2.5 ม.

รายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถสั่งสีพื้นศาลได้ทุกสี

ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า

สินค้าที่เกี่ยวข้อง