Previous
Next

ชื่อรุ่น : ศาลพระพรหมโรมัน 19 นิ้ว

รหัสสินค้า : P14
ฐานล่างศาล : รัศมีกว้าง 1.25×1.25 ม.
ความสูงทั้งหมด : 3.7 ม.
รองรับองค์ : 14-19 นิ้ว
รองรับฐานตั้ง : กว้าง 3×3 ม.

รายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถสั่งสีพื้นศาลได้ทุกสี

ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า

สินค้าที่เกี่ยวข้อง