Previous
Next

ชื่อรุ่น : ศาลพระพรหมโรมัน 9 นิ้ว

รหัสสินค้า : P11
ฐานล่างศาล : รัศมีกว้าง 80×80 ซม.
ความสูงทั้งหมด : 2.8
รองรับองค์ : 7-9 นิ้ว
รองรับฐานตั้ง : กว้าง 2×2 ม.

รายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถสั่งสีพื้นศาลได้ทุกสี

ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า

สินค้าที่เกี่ยวข้อง