Previous
Next

ศาลพระภูมิติดกระจก : โคตรมหาเศรษฐี จังหวัดนครราชสีมา

เเพ็คสิน #รอบส่งจังหวัดนครราชสีมา เตรียมพร้อมออกเดินทางจัดส่งมอบให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับ 🚚
เซ็ทแรก
⚡️ศาลพระภูมิติดกระจก : โคตรมหาเศรษฐี (XXXL)
⚡️ศาลเจ้าที่ติดกระจก : เรือนไทยใหญ่
⚡️โต๊ะบูชา : ติดกระจกขนาดใหญ่ 2 ชุด
⚡️สี : ขาวมุกคริสตัล
⚡️ติดกระจก : ขาวคริสตัลเพชร
⚡️จัดส่ง : อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
เซ็ทที่ 2
⚡️ศาลพระภูมิโมเดิร์น : MD05
⚡️ศาลเจ้าที่โมเดิร์น : MD05
⚡️โต๊ะบูชา 2 ขุด
⚡️สี : เขียวมินต์ตัดหลังคาเทา
⚡️จัดส่ง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
“ตั้งศาลดีแล้วรวย ตั้งศาลสวยแล้วเฮง”
——————————————————————