Previous slide
Next slide

สร้างบ้านอยู่เอง เริ่มต้นอย่างไรดี?

การจะมีบ้านสักหลังไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะบ้านสร้างเองบนที่ดินเปล่า ต้องมีขั้นตอนต่างๆ อีกมากมายกว่าบ้านจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนจะสร้างบ้านอยู่เอง เราได้รวบรวมขั้นตอนต่างๆ ในการสร้างบ้านอยู่เอง แม้จะเป็นการใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุกอย่างพร้อมอำนวยความสะดวกให้อยู่แล้ว แต่เพื่อให้เจ้าของบ้านรู้เท่าทันงานสร้างและสามารถคุยกับทีมสร้างได้เข้าใจตรงกัน ลองไปดูแนวทางที่เรานำมาฝากกันก่อนดีกว่า
1. ตรวจสอบโฉนดที่ดินที่จะใช้ปลูกบ้าน
ที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายเปลี่ยนถ่ายตำแหน่งได้ ดังนั้นจึงต้องคัดสรรที่ดิน เลือกทำเลที่ใช้ปลูกบ้านให้ตรงกับวัตถุประสงค์ และความต้องการของเรา เช่น ต้องการบ้านใกล้เมืองเดินทางสะดวก หรือต้องการบ้านที่สงบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
เมื่อตัดสินใจเลือกที่ดินแปลงที่จะปลูกสร้างบ้านได้แล้ว ให้ตรวจสอบโฉนดที่ดินว่าเป็นชื่อเราหรือไม่ การที่โฉนดที่ดินเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อเจ้าของบ้าน จะทำให้ขั้นตอนต่างๆ หลังจากนี้สะดวก และไม่ยุ่งยากเรื่องเอกสารต่างๆ โดยสามารถเช็กข้อมูลได้ที่กรมที่ดินประจำจังหวัดที่เราอาศัย หรือจะตรวจสอบโฉนดที่ดินแบบออนไลน์ของกรมที่ดินที่ https://landsmaps.dol.go.th/
2. กำหนดงบประมาณของบ้านในฝัน
การกำหนดงบประมาณการสร้างบ้านเอาไว้ให้ชัดเจน จะทำให้เลือกแบบบ้าน วิธีการสร้าง ขนาดพื้นที่ วัสดุ และบริษัทรับสร้างบ้านได้ง่าย และสอดคล้องกับงบอย่าลืมเผื่อค่าใช้จ่ายในส่วนงานตกแต่งภายใน เฟอร์นิเจอร์ และพื้นที่สวนด้วย ซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่น้อยเลยทีเดียว
3. คัดเลือกแบบบ้านในฝัน
เมื่อได้งบประมาณเรียบร้อยแล้ว ก็จะทำให้สามารถเลือกแบบบ้านได้ง่ายขึ้น โดยสำรวจจำนวนสมาชิกในครอบครัว สอบถามความต้องการของแต่ละคน และความต้องการโดยรวมเรื่องสไตล์บ้านภาพรวมของบ้าน เช่น บ้านประหยัดพลังงาน บ้านเพื่อผู้สูงอายุ บ้านสำหรับครอบครัวใหญ่ บ้านที่เป็นออฟฟิศด้วย เพื่อให้ได้แบบบ้านที่ลงตัวที่สุดสำหรับทุกคนในครอบครัว
สำหรับแบบบ้านนั้น สามารถเลือกได้จาก บริษัทรับสร้างบ้านที่ได้ว่าจ้างกันไว้ ซึ่งแต่ละบริษัทจะมีทั้งแบบบ้านมาตรฐานให้เลือก หรือปรับแต่งเพิ่มเติมจากแบบบ้านมาตรฐาน หรือจะให้เขียนแบบขึ้นมาใหม่ก็ได้ตามความต้องการ
4. ขออนุญาตก่อสร้างบ้าน
เมื่อแบบบ้านเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างเป็นลำดับต่อไป กรุงเทพติดต่อได้ที่สำนักงานเขต ส่วนต่างจังหวัดติดต่อที่ อบต. ประจำตำบล โดยต้องมีลายเซ็น วิศวกร(โยธา)ด้วย และหากขนาดบ้านเกิน 150 ตรม. ต้องให้สถาปนิกเซ็นรับรองแบบบ้านด้วย
5. ขอเลขที่บ้าน
บ้านใหม่ยังไม่มีบ้านเลขที่ ดังนั้นเมื่อยื่นเรื่องขออนุญาตก่อสร้างบ้านแล้ว จากนั้นให้รอทางเขตหรือ อบต. ออกใบอนุญาต เพื่อนำไปขอเลขที่บ้าน ซึ่งจะจำไปใช้สำหรับยื่นขอไฟฟ้า และน้ำประปาเป็นลำดับต่อไป
6. คัดเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน
เป็นอีกขั้นตอนที่สำคัญมาก บ้านจะเสร็จได้ตามเวลา และสวยดังหวังหรือไม่ อยู่ที่ฝีมือและความรับผิดชอบของทีมที่ก่อสร้างนั่นเอง ซึ่งแน่นอนว่าการเลือกใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้านจะช่วยทำให้เจ้าของบ้านมั่นใจในผลงาน ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และสามารถบริหารงบประมาณไม่ให้บานปลายได้
และการเลือกใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้านจะช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นสร้าง จนกระทั่งสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งแน่นอนว่าคุณไม่ต้องเหนื่อยกับการดำเนินการต่างๆ เอง แม้แต่ในขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างหรือขอเลขที่บ้านด้วย ที่สำคัญทางบริษัทยังมีประกันหลังสร้างอีกด้วย
7. ตรวจดูงานก่อสร้างบ้านอย่างต่อเนื่องจนจบ
เจ้าของบ้านควรจะไปดูงานก่อสร้างบ้านเป็นระยะๆ เพื่อคอยสอดส่องความเรียบร้อย และความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ก่อนจ่ายเงินแต่ละงวด เพราะหากมีปัญหาติดขัดจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที ก่อนที่งานจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปแล้วมาแก้ไขทีหลังซึ่งจะเป็นปัญหาเรื่องการก่อสร้าง ระยะเวลา และงบประมาณที่บานปลาย
เมื่อบ้านสร้างเสร็จให้ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้ง ก่อนการรับมอบบ้าน ซึ่งหากพบว่าการก่อสร้างไม่เรียบร้อย หรือมีจุดที่ไม่ตรงกับที่ตกลงไว้ ก็ให้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน
การเริ่มต้นสร้างบ้านด้วยตนเอง หากไม่มีผู้ช่วยที่ดีก็ทำให้การสร้างบ้านอยู่เองสำหรับบางคนเป็นเรื่องที่ยากเกินไป ดังนั้นการใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้านจะช่วยลดภาระเจ้าของบ้านเรื่องการดำเนินการ การจัดการ และการทำความเข้าใจขั้นตอนสร้างบ้านต่างๆ ไปได้อย่างดี