Previous slide
Next slide

ส่งมอบศาลพระภูมิ จ.สุโขทัย

ออกเดินทางช่วงเช้าสู่ จ.สุโขทัยเตรียมส่งมอบศาลพระภูมิ #โมเดิร์นขนาดใหญ่กระจก MD05 (ครบชุด) ให้ลูกค้าวันนี้ครับ 🚚
⚡️: ศาลพระภูมิโมเดิร์น : MD05
⚡️: ศาลเจ้าที่โมเดิร์น : MD05
⚡️: โต๊ะบูชา 2 ชุด
⚡️: สีขาวเทาทอง
⚡️: จัดส่ง : คุณภานุวัฒน์ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
“ตั้งศาลเเล้วเฮง บูชาแล้วปัง
เมืองราชศาลพระภูมิ แม่กลอง“