Previous
Next

ชื่อรุ่น : เจดีย์พระธาตุพนมติดกระจก ฐาน 2.09 เมตร

รหัสสินค้า : JD M5
ความสูงทั้งศาลพระภูมิ 7 ม.
ฐานล่างเจดีย์ : 2.09×2.09 เมตร
รองรับฐานตั้ง : 5×5 ม.

ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า

สินค้าที่เกี่ยวข้อง