Previous slide
Next slide

OUR PRODUCT

สินค้าและบริการของเรา

แนะนำพิธีตั้งศาล

เมืองราชศาลพระภูมิ สาขาแม่กลอง ใส่ใจลูกค้าทุกท่าน ที่สนใจตั้งศาล พร้อมทำพิธีมงคล ด้วยพราหมณ์ทำพิธีที่มีประสบการณ์ยาวนาน และน่าเชื่อถือ ด้วยการประกอบพิธีอย่างถูกหลักการตั้งศาลตามคำพีภ์พระเวท ทำให้การตั้งศาลของลูกค้านั้น เป็นไปด้วยความราบรื่น หลังจากตั้งแล้วจะเสริมสร้างความศิริมงคล ความเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้จัดตั้ง บ้าน ที่อยู่อาศัย รวมทั้งกิจการ การงานต่างๆ เรียกเงินเรียกทอง เสริมดวงชะตา ยกระดับชีวิตที่ดีขึ้นได้ คู่กับศาลร้านเมืองราช ศาลพระภูมิที่ มีรูปทรงและลักษณะของศาลที่ดี ถูกหลักการวาง รวมทั้งการใช้สีที่เป็นมงคล ตามคำพีภ์พระเวทของผู้ประกอบพิธี

 • พราหมณ์ 4ท่าน
  • พราหมณ์นะโม อิทํเตโช
  • พราหมณ์นิพล สมิวาโร
 • คนขับรถ 4ท่าน
 • ทีมงานเครื่องบวงสรวง 6ท่าน
 • ปี่พาทย์ 6-10 ท่าน
 • ชุดเครื่องเสียง เต้นกลางแจ้ง 4 ท่าน
  ราคาสามารถคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ผลงานที่ผ่านมา

 • ศาลหลักเมือง กทม
 • ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี
 • ขอนแก่น หลายจังหวัดเลย
 • โรงแรมนิรันดร์แกรนด์
 • โรงแรมRain tree Resort
 • ศาลพระนเรศวร
 • ศาลพระเจ้าตาก
 • ศาลย่าโม
 • บริษัทโลหะ
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
 • อุทยานประวัติศาสตรกำแพงเพชร
 • อุทยานประวัติศาสตร์อธุทยา